نیاز غلتکی ادم بیکاره و مهمل در بربیل

معنی مهمل | فرهنگ فارسی معینمعنی واژهٔ مهمل در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.نیاز غلتکی ادم بیکاره و مهمل در بربیل,معنی مهمل | فرهنگ فارسی معینمعنی واژهٔ مهمل در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب.مهمل - ویکی‌واژهفارسی[ویرایش]. ریشه‌شناسی[ویرایش]. عربی. (اِمف.) بیهوده و بیکار گذاشته شده. کلام بیهوده. جمع[ویرایش]. مهملات. منابع[ویرایش]. فرهنگ لغت معین. برگردان‌ها[ویرایش].

طلب الإقتباس

تعليقات

مهمل - ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]. ریشه‌شناسی[ویرایش]. عربی. (اِمف.) بیهوده و بیکار گذاشته شده. کلام بیهوده. جمع[ویرایش]. مهملات. منابع[ویرایش]. فرهنگ لغت معین. برگردان‌ها[ویرایش].

معنی مهمل - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - معنی مهمل = اراجیف، بی اساس، بی سروته، بی فایده، بیکاره، بی معنی، بیهوده، جفنگ، چرت، چرند، حرف پوچ، حرف مفت، ژاژ، کشکی، لاطائل، لغو، لیچار، مزخرف،.

Pre:تامین کننده سنگ بازالت در دبی
Next:روند آب طعم دار